Kolekcja strojów

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktualności

Złotoryja – Stolica Polskiego Złota zaprasza.
W dniach od 21 .11 do 25.11. 2018 r. będziemy mieli przyjemność i zaszczyt gościć w Złotoryi Prezydenta Światowej Federacji Płukaczy Złota (WGA) pana Sanjay Singh z Republiki Południowej Afryki.
Pan S. Singh przyjął nasze zaproszenie skierowane do Niego w związku z obchodami XXV - lecia Polskiego Bractwa Kopaczy Złota.
W nadesłanej do nas informacji wynika również , że oprócz udziału w uroczystym spotkaniu zwanym Konwentyklem chciałby z nami omówić bieżącą jak i przyszłą współpracę Bractwa i Miasta Złotoryja z Federacją Światową .

14

 

 

 

Zbigniew Soja
Wielki Mistrz 
PBKZ
Złotoryja

Polskie Bractwo Kopaczy Złota (PBKZ) ze Złotoryi, znane nie tylko w Polsce, ale i w świecie, od 25 lat cieszy się zasłużoną renomą, służąc nieprzerwanie promocji swojego miasta i regionu. Ba, stało się już swoistą „instytucją”. Na pytania, jak narodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia, idei organizowania ,wzorowanych i odwołujących się do średniowiecznej tradycji, zawodów płukania cennego kruszcu, jak odtwarzano gwarecki rytuał i poszerzano turystyczną ofertę grodu nad Kaczawą odpowiada częściowo prowadzona od powstania Bractwa kronika. Prześledźmy jej zapiski. 
PBKZ powołano jako organizację typu „non profit” działającą na rzecz promocji miasta, powiatu, regionu i Polski, aby popularyzować „płukanie złota”, jako jednej z form czynnego rodzinnego wypoczynku. 
Bractwo zostało zrzeszone w World Goldpanning Association (WGA) -Światowa Federacja Płukaczy Złota. Oprócz Polski reprezentowane są w niej: Australia Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Kanada, Niemcy, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. Federacja WGA zajmuje się koordynacją działań w zakresie organizacji corocznych Mistrzostw Świata, Europy jak również Mistrzostw krajowych.

PBKZ promowało małą ojczyznę za granicami naszego kraju, tym samym budowało pozytywny wizerunek Polski. W uznaniu za ten wkład honorowy patronat nad mistrzostwami Polski w płukaniu złota obejmowali przedstawiciele najwyższych władz państwowych i świata nauki: Tadeusz Mazowiecki (premier RP), prof. Tomasz Nałęcz (marszałek Sejmu RP, prof. Jan Waszkiewicz (marszałek woj. dolnośląskiego), prof. Andrzej Grodzicki (geolog, badał złotoryjski pokładów złota), Kauko Launonen - założyciel WGA, do 2003 r. prezydent federacji.

Wybór ze Statutu PBKZ: „Polskie Bractwo Kopaczy Złota, zwane dalej Bractwem jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. 2. Bractwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą jego władz jest miasto Złotoryja. 3. Bractwo może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. [...] Za główne cele swojego działania Polskie Bractwo Kopaczy Złota uznaje: kultywowanie i tworzenie tradycji związanych z poszukiwaniem złota; organizowanie Mistrzostw w Płukaniu Złota na szczeblu krajowym, europejskim i światowym, przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym oraz prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej; prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych i środowisk cierpiących niedostatek; edukacji dzieci i młodzieży w zakresie tradycji regionalnej – historia wydobycia i pozyskiwania złota; podejmowanie działań w zakresie kształtowania właściwych postaw obywatelskich wprowadzających zasady kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. [...] Członkiem Bractwa może zostać osoba, która na piśmie zgłosiła chęć przystąpienia do stowarzyszenia i uzyskała rekomendację co najmniej dwóch jego członków. Władzami Bractwa są: Walny Zjazd Bractwa; Zarząd Bractwa zwany Starszyzną Krajową; Komisja Rewizyjna Bractwa. [...]Zarząd Bractwa zwany dalej Starszyzną Krajową wybiera ze swego grona: Prezydenta zwanego Wielkim Mistrzem Bractwa; Wiceprezydenta zwanego Kanclerzem Bractwa; Sekretarza zwanego Strażnikiem Pieczęci; Skarbnika zwanego Strażnikiem Skarbu.

Namiestnictwa
PBKZ na terenie kraju posiada trzy namiestnictwa: Dolnośląskie, Śląskie i Wielkopolskie, a w 1997 r. powołano kolejne: Mazowieckie, Łódzkie i Świętokrzyskie.
Namiestnictwo na Wychodźstwie
PBKZ posiada również swoich członków poza granicami kraju.
Sekcja Płukaczy Rzecznych (powstała w 2000 r.)
Swego rodzaju ciekawostką jest grupa poszukiwaczy złota zrzeszona w Sekcji Płukaczy Rzecznych. To ich najczęściej można spotkać na polskich rzekach w poszukiwaniu złotego kruszcu.

KRONIKA POLSKIEGO BRACTWA KOPACZY ZŁOTA
(1993 – 2018)

Lato 1993 
Jan Kusek, przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi, poszukuje pomysłu na promocję miasta. Od początku zakłada, że winien on nawiązywać do pierwotnej aktywności mieszkańców tych malowniczych terenów, tj. górnictwa złota, głównej przyczyny powstania najstarszego grodu w Polsce, lokowanego na prawach magdeburskich w 1211 r. Inicjatywa trafia na podatny grunt i tak w porozumieniu z kilku radnymi, z szefami działających w mieście placówek kulturalnych, turystycznych, rekreacyjno-sportowych dochodzi już jesienią do organizacji nieznanej w kraju imprezy Płuczek Złota. Wprawdzie niesprzyjająca pogoda pomieszała nieco szyki organizatorom, stąd stosunkowo niewielkie zainteresowanie publiczności, ale nie przeszkodziła w wypracowaniu przez zaangażowanych lokalnych patriotów koncepcji organizacji w przyszłości właśnie w Złotoryi nad Kaczawą dorocznych Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota. 
Na wskutek medialnego zamieszania, wywołanego najpierw na antenie Radia Legnica, a potem podchwyconego nie tylko przez lokalne media, że... w Złotoryi odbędzie się pierwszy w Polsce pokaz płukania złota, że... będzie można nabyć mieszki z drobinami złota, własnoręcznie je wypłukać, itp. organizatorzy jesiennej zabawy nie mogą opędzić się od dziennikarzy, których de facto na owych „zerowych” płuczkach pojawia się więcej niż złotoryjan. Oj lało i wiało tego dnia, jakby zapowiadając, że będzie to prawie nieodłączny element przyszłego płukania złota… 
Wcześniejsze zapowiedzi imprezy sprawiły, że wśród przybyłych w tym dniu nad zalew złotoryjan znaleźli się m. in. in. Ryszard i Wacław Sieradzcy, Zdzisław Wójcik, którzy nie tylko zebranych dziennikarzy przekonują, że złoto w okolicach Złotoryi jest do dnia dzisiejszego. Na dowód - z lekką obawą i może nawet niezbyt chętnie - pokazali swoje zdobycze - własnoręcznie wypłukane drobinki złota. 
W tym dniu nad zalewem pojawił się również tajemniczy jegomość z brodą Wiesław Chorągwicki z Niemstowa. Jakież było zdziwienie organizatorów pokazu, gdy im uzmysłowił, że w świecie organizowane są zawody w płukaniu złota rozgrywane zgodnie z opracowanym regulaminem, że istnieje Światowa Federacja Płukaczy Złota, że Federacja ma siedzibę w Finlandii, i że w przyszłym roku Mistrzostwa Świata odbędą się w Austrii, a sam informator razem z Tomaszem Baziukiem z Wrocławia w 1993 r. uczestniczyli w takiej imprezie w fińskiej Tankavaarze. 
Nie mogło być inaczej, jeszcze tego samego dnia podczas podsumowania „złotej akcji” zapadła decyzja, że w Złotoryi zorganizuje się I Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota, a wyłoniona w ich wyniku reprezentacja kraju weźmie udział w Mistrzostwach Świata w Rauris w Austrii. Tam także przedstawiciele złotoryjan ubiegać się będą o wstąpienie do grona organizacji reprezentujących poszczególne państwa w strukturach World Goldpanning Association. Zawiązany w grudniu komitet organizacyjny, który później przerodził się w zalążek Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, przewodzonego przez Wielkiego Mistrza Jana Kuska uzgodnił termin Mistrzostw Polski – 28-29 mają 1994 r. 
Oficjalna rejestracja stowarzyszenia nastąpiła 11.01.1995 r. W skład pierwszego zarządu weszli m.in. Wielki Mistrz – Jan Kusek, Kanclerz – Józef Zatwarnicki.

1994
Pozyskując informację o tym, że prof. dr hab. Andrzej Grodziski, geolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, jako pierwszy w powojennej Polsce udokumentował podjętymi w latach 60. badaniami występowanie złota m. in. w okolicach Złotoryi, organizatorzy podjęli decyzję, aby uczynić profesora honorowym członkiem komitetu organizacyjnego mistrzostw.
Od pierwszej swojej edycji złotoryjskie mistrzostwa nawiązywały do średniowiecznej tradycji kopalnictwa złota, do ówczesnej największej w Polsce „gorączki złota”. Dzięki temu impreza od początku uzyskała unikalną w skali świata atmosferę i otoczkę, w przeciwieństwie do wszystkie innych tego typu zawodów utrzymanych w konwencji „Dzikiego Zachodu”, stylu country. 
Realizacja tak pomyślanej koncepcji wymagała odpowiedniej oprawy i przygotowania. Zapoczątkowało je w pierwszych miesiącach 1994 r. „wielkim szyciem” odpowiednich stylizowanych strojów. Zajęła się tym, i zajmuje do dnia dzisiejszego, p. Marianna Kusek. Dzięki jej inspiracji powstawały pierwsze modele tóg dla członków Złotoryjskiego Bractwa Kopaczy Złota, bo taką nazwę bractwo przybrało na początku jeszcze nieformalnego istnienia, oraz historyczne stroje dla Dworu Książęcego – Henryka Brodatego, który nadał Złotoryi prawa miejskie.
W wir pracy rzuciła się też siostra Urszula Regulska, która od pierwszych mistrzostw zajmowała się komponowaniem (żeby nie powiedzieć ustawianiem) poprzedzającego je barwnego korowodu, zawsze, nie tylko podziwianego przez przyjezdnych. Co ciekawe, pierwszy korowód ruszył ze stadionu do Rynku i razem z mieszkańcami wrócił nad zalew, który do tej pory takich tłumów jeszcze w swej historii nigdy nie widział.
Medialnym strzałem w dziesiątkę okazało się zaproszenie do udziału w tych mistrzostwach Ewy Wachowicz, III Wicemiss Świata i Miss Polonia 1992, będącej ówcześnie sekretarzem prasowym premiera Waldemara Pawlaka. Spowodowało to m. in. przybycie do miasta tłumów dziennikarzy pragnących zarówno uczestniczyć w wielce nietypowej imprezie, jak i ujrzenia Miss w trakcie niecodziennych zajęć. 
W mistrzostwach brało udział ponad 90 zawodników, także z Niemiec. W kat. juniorów zwyciężył Krzysztof Sieradzki, w kat. i amatorów Jakub Bossowski, w kat. profesjonalistów Zdzisław Wójcik. Mistrzostwom przyglądało się blisko 70 ekip dziennikarskich, za sprawą których relacje z jeszcze mało komu znanej Złotoryi obiegły całą Polskę, trafiając do głównych serwisów informacyjnych. 
• 13.08 - odbywa się I Puchar Lata w Płukaniu Złota. 
• 30. 08 - 16-osobowa ekipa płukaczy wyrusza do austriackiego Rauris, aby zmierzyć się po raz pierwszy ze światową czołówką. Starcie nie wypadło najgorzej – Ola Drabik zdobyła złoty medal w kat. juniorów. Najistotniejszy jednak cel, jaki przyświecało reprezentacji, przekonanie Światowej Federacji Płukaczy Złota, że Polskie Bractwo Kopaczy Złota powinno być reprezentantem Polski w strukturach WGA został osiągnięty, a nastąpiło to 1 września stało się podczas zjazdu WGA.
Jesienią przedstawiciele PBKZ wybierają się do Złotego Stoku i Zlatych Hor w Republice Czeskiej, aby wraz z tymi dwoma historycznie związanymi z pozyskiwaniem złota miejscowościami utworzyć Unię Złotych Miast. Natomiast w grudniu Bractwo wysyła pierwszą część eksponatów do Światowego Muzeum Złota w Taankavarze w Finlandii.

1995
W lutym tytuł pierwszego członka honorowego PBKZ nadano premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. W marcu Bractwo uczestniczy w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie, zdobywając uznanie odwiedzających stoisko, które stało się hitem ekspozycji Dolnego Śląska. W tym samym miesiącu polska ekspozycja w Taankavarze zostaje uzupełniona o kolejne eksponaty, przekazane tym razem pocztą dyplomatyczną przez ambasadę fińską.
• 27.05 - podczas I Mistrzostw Polski Mass Mediów, w których startuje 20 drużyn z całej Polski, PBKZ otrzymuje chorągiew uszytą przez Mariannę Kusek..
W lipcu na zamku Grodziec w poczet członków PBKZ zostaje przyjęty dyrektor Generalny Poczty Polskiej Grzegorz Hermanowicz. 
We wrześniu 38-osobowa reprezentacja Polski bierze udział w Mistrzostwach Świata w Płukaniu Złota w Saint Pardoux we Francji. O fakcie tym korespondent TVP we Francji Grzegorz Dobiecki relacjonował w ogólnopolskim wydaniu „Wiadomości”. W toczonych podczas tej imprezy za kuluarowych rozmowach z Peterem Pfanderem oraz Kauko Launonem, prezydentem WGA, przedstawiciele PBKZ zabiegają o zorganizowanie w Złotoryi kolejnych mistrzostw świata. Propozycji tej sprzyja wysoka ocena przygotowań do złotoryjan takiego przedsięwzięcia wyrażona przez wiceprezydenta Pfandera.
Jesienią złotoryjska misa do płukania złota trafia do Narodowego Muzeum Techniki w Pradze, a 1 grudnia odbywa się I Konwentykiel Bractwa, ustanowione dekretem Wielkiego Mistrza Święto Płukaczy Złota.

1996 
W kwietniu Bractwo powołuje klub krótkofalarski oraz xxx organizuje Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Płukaniu Złota. 
W kolejnych, już III Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Polski w Płukaniu Złota startuje 180 zawodników startuje. Podczas ceremonii otwarcia godność i tytuł członka honorowym PBKZ otrzymuje prof. dr Andrzej Grodzicki, a Telekomunikacja Polska uświetnia wydaniem i wprowadzeniem do obiegu trzech okolicznościowych kart telefonicznych nawiązujących do płuczek złota. 
W czerwcu Bractwo uczestniczy w Mistrzostwach Niemiec w Goldkronach, a w lipcu podczas Mistrzostw Europy w Zlatych Horach w kat. amatorów Krystian Duda wywalczył złoto, zaś Gabrysia Augustyn srebro. 
• 19.08 - 7-osobowa reprezentacja Polski wyrusza na pierwszą międzykontynentalną wyprawę do Dawson City w Kanadzie. Celem nadrzędnym było przekonanie Światowej Federacji, aby w tajnym głosowaniu wybrała Złotoryję na miejsce mistrzostw świata w r. 2000. I tak się stało, a w gronie pokonanych było Hamatonbetsu w Japonii oraz Maryborough w Australii. 
Wyprawie do Dowson City z Vancuver towarzyszył Kanadyjczyk polskiego pochodzenia Józef Kozakowski, który kręcił z ekspedycji reportaż dla TV Kraków. Znajomość z Józefem zaowocowała powołaniem Namiestnictwa Polskiego Bractwa Kopaczy Złota na Wychodźstwie, którego namiestnikiem został Józef właśnie. Dzięki znajomości z poznanym na miejscu innym Polakiem urodzonym w Kanadzie właścicielem kopalni złota pod Dowson City Stanleyem Stępniem przedstawiciele Bractwa mieli okazję zarazić się „gorączką złota” w czynnej kopalni złota. Niełatwo było wszystkich wyprowadzić po godzinnym płukaniu, niektórzy chcieli zostać jeszcze chwilę i jeszcze chwilę… 
Wyjazd do Kanady zaowocował również koncepcją zorganizowania 24 grudnia na Rynku miasta Złotej Wigilii w średniowiecznej oprawie, z burmistrzem intonującym pierwszą kolędę i podchwytującymi jej dźwięki radnymi oraz mieszkańcami naszego grodu. Pomysł zrealizowano jeszcze tego samego roku.
We wrześniu zostaje zorganizowany Puchar w Płukaniu Złota Przewodniczącej Sejmiku Samorządu Województwa Legnickiego.

1997
W styczniu Bractwo powołuje Klub Eksploracyjny, którego członkowie w lutym rozpoczynają eksplorację złotej sztolni pod górą Św. Mikołaja. Wkrótce okazuje się, że mają do czynienia z kopalnią, gdyż odkrywają stary szyb. Kopalnia otrzymuje nazwę „Aurelia”.
W lutym PBKZ uruchamia swoją stronę internetową, a w kwietniu w złotoryjskim muzeum powstaje Sala Tradycji PBKZ, emitowane są pamiątkowe Świadectwa Udziałowe Kopalni Złota „Aurelia”, a członkiem honorowym Bractwa złota medalistka z Atlanty Renata Mauer.
Podczas majowych IV Mistrzostw w Złotoryi dochodzi do pierwszej w Polsce
bezpośredniej relacji telewizyjnej za pomocą łączy światłowodowych. Nad złotoryjski zalew przybywa prezydent Światowej Federacji Kauko Launonen, który zostaje honorowym członkiem Bractwa. Następuje rozbudowa struktur PBKZ poprzez powołanie namiestnictw - Wielkopolskiego, Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Łódzkiego i Świętokrzyskiego.
Powołana zostaje Gwardia Bractwa i przy huku wystrzałów dochodzi do podpisania umowy o współpracy pomiędzy PBKZ a Bractwem Rycerskim Zamku Bolków. Przed budynkiem złotoryjskiej Poczty Polskiej odsłonięto pomnik Płukacza Złota.
W czerwcu Bracia w swoich organizacyjnych strojach, tradycyjnych togach, na legnickim lotnisku uczestniczą we Mszy św. z udziałem Jana Pawła II. 
Również w czerwcu odbywa się prezentacja płukania złota w Złotym Stoku, Bractwo bierze także udział w kapitule Generalnej Rycerstwa Polskiego.
Podczas Mistrzostwa Czech i Słowacji w Małych Lewicach 3-osobowa reprezentacji Polski a zdobywa srebrny medal.
Sukcesy członków PBKZ: lipiec - Zofia Korkosz w Zawodach „Nuget ’97 i o „Panew Starosty Zlatych Hor” zdobywa brązowy medal, a Bartek Rodzeń – srebrny;
sierpień - Karolina Świerk w Międzynarodowych Mistrzostwach Szwajcarii i Austrii wypłukuje srebro, a drużyna „Mercurius” – brąz.
38-osobowa reprezentacja Polski bierze udział w Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota we Włoszech: Roman Bober – brąz w kat. juniorów; a w kat. amatorów Piotr Karlak – złoto, Ilona Sosnowska – srebro, Renata Wasilewicz - brąz.
• 24.12 Od 450 lat mieszkańcy Złotoryi wychodzą z domów w Wigilię, by wspólnie śpiewać. Pierwszą kolędę zgodnie z tradycją intonuje burmistrz. Ten stary złotoryjski zwyczaj sięgał wydarzeń z 1553 r., gdy zaraza przetrzebiła populację mieszkańców. Według przekazów przy życiu zostało tylko siedmiu mieszczan, który w tej szczególnej nocy wyszli na Rynek i by dodać sobie otuchy w wymarłym mieście śpiewali kolędy. Pomysł na przywrócenie jeszcze jednej złotoryjskiej tradycji, narodził się podczas wyprawy Bractwa do Kanady na Mistrzostwa Świata w 1996 roku. Wcześniejsze spotkania połączone z kolędowaniem odbywały się po Nowym Roku.

1998
W styczniu Bractwo włącza się w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bezpośrednie relacje telewizyjne za pomocą światłowodu przekazywane są ze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury. Na licytację wystawiony jest m. in. samorodek złota, który ostatecznie osiąga cenę ponad 6000 zł. Kupił go anonimowy mieszkaniec pod złotoryjskiej miejscowości, któremu tak spodobało się to, czym Bractwo się zajmuje, że niebawem został naszym członkiem.
W lutym radni Rady Miasta oraz czytelnicy „Gazety Złotoryjskiej” wybierają Wielkiego Mistrza Bractwa Jana Kuska „Złotoryjaninem Roku”. W marcu powstaje pierwsze w Polsce Muzeum Złota, a podczas majowych mistrzostw Unia Złotych Miast zostaje rozszerzona o niemieckie Goldkronach.
Bractwo wystawia po raz pierwszy swoich kandydatów w wyborach samorządowych i zdobywa 5 mandatów w Radzie Powiatu Złotoryjskiego oraz 2 w Radzie Miasta.
We wrześniu złotoryjscy płukacze wyruszają na mistrzostwa Świata do amerykańskiej Colomy w Kalifornii.

1999 
W sierpniu, po raz pierwszy i historii PBKZ, w wyniku braku możliwości porozumienia z nowymi władzami miasta, Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota zorganizowano nie w Złotoryi, a w Szklarskiej Porębie. Ponieważ impreza odbywała się tydzień przed Mistrzostwami Świata w Kocabie k. Pragi uczestniczyło w niej liczne grono zawodników zagranicznych, m. in. z Australii. Podczas Mistrzostw Świata, z udziałem licznej reprezentacji Polski, Bractwo dokonuje prezentacji Złotoryi miasta kolejnych światowych zmagań.

2000 
W wyniku długotrwałych i skomplikowanych negocjacji Bractwu udaje się zawrzeć umowę sponsorską z Telekomunikacją Polską, sponsorem generalnym Mistrzostw Świata. W gronie sponsorów m. in. znalazły się firmy: Condix, Kompania Piwowarska, PGP Bazalt, Vitbis, Lena, Boart Longyear, Poczta Polska, Big Bit Komputer, Computex Telecomunication, Zakład Remontowy Budowli Kolejowych, a patronat medialny nad impreza objęły ogólnopolskie radio RMF FM, TVP Wrocław, dwa dzienniki „Gazeta Wyborcza” i „Gazeta Wrocławska”. 
W maju PBKZ zakupiło teren, 4,5 ha pod Światową Wioskę Płukaczy Złota (4,5 ha), a potem rozpoczęto jego uzbrajanie w media pod budowę pola namiotowego. 
Praktycznie cały maj, czerwiec i lipiec to czas wyjazdów po całej Polsce z pokazami płukania złota - Mikołajki, Poznań, Warszawa, Lubin, Pabianice, Złoty Stok, Złoty Potok, Gołdap.
• 28.08 - bez jakichkolwiek środków z budżetu państwa i od dolnośląskich władz samorządowych (dla porównania na organizację Mistrzostwa Świata w Czechach z budżetu państwa przeznaczono 1,5 mln euro) ruszyły Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota, największa w powojennej historii promocja Ziemi Złotoryjskiej. Imprezie towarzyszyło szereg atrakcji kulturalnych, znakomitych zespołów, a specjalnie uruchomiony na tę okazję pociąg retro dowoził do specjalnego przystanku Złotoryja 2000 publiczność z Legnicy. Zdało też egzamin uruchomione pole namiotowe wyposażone we wszystko to, czego traperowi najbardziej potrzeba. 
Złotoryjskie Mistrzostwa Świata zakończyły się pełnym sukcesem organizacyjnym. Tadeusz Wasilewicz zdobywa dla Polski pierwszy złoty medal w kat. profesjonalistów, a polska drużyna po raz pierwszy zdobywa złoty medal w kat. drużyn narodowych. Do tej pory nie został pobity rekord ilości uczestników Mistrzostw Świata, jaki padł w Złotoryi. Było ich blisko 900 z 20 krajów świata. Część reprezentacji dostosowała się do wypracowanej przez nas, nawiązującej do tradycji średniowiecznych, koncepcji imprezy i przyjechała prezentując tradycje własnego kraju. Dla wielu rzeczą zupełnie niezrozumiałą i budzącą niekłamany podziw była widoczna na każdym kroku integracja Bractwa ze społecznością lokalną oraz skala medialnego nagłośnienia imprezy.
W 2000 r. powstaje Sekcja Płukaczy Rzecznych, której przewodniczy posiadacz największej własnoręcznie wypłukanej kolekcji samorodków Roman Drozd.

2001
Oczywiście w 2001 r. Mistrzostwa Polski wróciły do swojego historycznego terminu, jakim jest ostatni weekend maja. Miesiąc później płukacze wyruszają na Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota we Włoszech. Lipcu zorganizowane zostają Mistrzostwa o Puchar Prezydenta Pabianic. Bractwo uczestniczy w Święcie Pstrąga w Złotym Potoku i Lwóweckim Lecie Agatowym, organizuje też pokazy płukania złota w Głownie 
• 31.07 - 10-osobowa reprezentacja PBKZ wyrusza na Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Finlandii w Płukaniu Złota do Tankavaary.
W sierpniu płukacze startują w Mistrzostwach Czech i Słowacji w Zlatych Horach, gdzie Renata Wasilewicz zdobywa złoty medal w kat. profesjonalistek. We wrześniu w Złotoryi odbywa się Puchar Sudetów i zawody o nagrodę Namiestnika Wielkopolski. 
• 14.10 - nieco ponad miesiąc po ataku na World Trade Center nieustraszona 14-osobowa reprezentacja Polski udaje się na Mistrzostwa Świata do Australii. Złotym medalem w kat. juniorów może pochwalić się Hania Wasilewicz. Wojtek Kosatka w kategorii 3-pan w Polsko-Czeskiej drużynie 3-osobowej zdobywa również złoto, a nasza drużyna narodowa plasuje się na 5 miejscu.

2002
Od lutego w okolicach Złotoryi trwa inwentaryzacja miejsc związanych z górnictwem złota, członkowie Bractwa przeglądają sztolnie, szyby, jaskinie. 
W kwietniu rusza Sudecka Szkoła Płukania Złota. 
W maju w Złotoryjskim Ośrodku Kultury zostaje otwarta wystawa fotograficzna pt. X lat złotej promocji miasta, a w czerwcu kolejna Australia w obiektywie Richarda Batora. Odbywają się również mistrzostwa Łodzi oraz Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej w Pabianicach.
W lipcu reprezentacja Polski uczestniczy w Mistrzostwach Europy w Płukaniu Złota w Saint Yrierix we Francji.
• 17.08 - zorganizowano nad zalewem Puchar Sudetów oraz Puchar Wielkopolski w Płukaniu Złota. We wrześniu Ireneusz Żurawski, późniejszy burmistrz Złotoryi, na Mistrzostwach Świata w japońskim Hamatonbetsu zdobywa złoty medal.

2004
2 maja rozpoczyna sezon Sekcja Płukaczy Rzecznych. W czerwcu w austriackim Rauris Tadeusz Wasilewicz kat. profesjonalistów zajmuje 2 miejsce. W lipcu złotoryjanie biorą udział w Mistrzostwach Niemiec, a w sierpniu w Mistrzostwa Świata na Słowacji.

2005 
15 lipca starszyzna krajowa PBKZ prezentuje się w korowodzie inaugurującym „Lato Agatowe” w Lwówku Śl. *24.07 - w Sosnówce k. Karpacza PBKZ współorganizuje I Parafialne Mistrzostwa w Płukaniu Złota. Dochód z imprezy został przekazany na renowację kapliczki św. Anny.
• 6-7.08 - Święto Pstrąga, pokazy w płukaniu złota w Janowie Sudeckim.
• 19.08 - starszyzna krajowa PBKZ uczestniczy w Święcie Ceramiki Bolesławieckiej. 
• sierpień tradycyjne zawody Puchar Sudetów i Nagrodę Namiestnika Wielkopolski. 
• 26-28.08 - Mistrzostwa Czech i Słowacji w Płukaniu Złota w Zlatych Horach.
• 3-4.09 - PBKZ współorganizatorem II Europejskiej Giełdy Radio Retro. 
• 09.-11.09 - PBKZ wśród wystawców na Targach „Botanika 2005” w Hali Stulecia we Wrocławiu. 
• 15.09 - reprezentacja Polski wyrusza na Mistrzostwa Świata do RPA. Norbert Mąkowski zostaje członkiem międzynarodowej komisji protestacyjnej.
• 24.12 - jubileuszowa, 10 Złota Wigilia.

2006
• 19-21.05 - Płuczki Złota w Euroregionie Nysa. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota po raz pierwszy naszą imprezę wspiera UE. 
• 7-9.07 - Mistrzostwa Czech i Słowacji.
• 06.08 - pokazy płukania w Złotym Potoku. 
• 7-8.08 - w Mistrzostwach Świata w Takavaarze w Finlandii startuje 8-osobowa reprezentacja PBKZ, a Paweł Żurawski zdobywa brązowy medal w kat juniorów.

2007
W styczniu siostra Ewa Wachowicz przywozi do Złotoryi Roberta Makłowicza, który zachwala zwyczaje kulinarne naszego miasta i na oczach kamer zostaje członkiem PBKP. *xxx.05 - podczas ceremonii otwarcia XIV Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota dekretem biskupa legnickiego Stefana Cichego ks. kanonik Stanisław Śmigielski zostaje ustanowiony kapelanem PBKZ.
Czerwiec - wyjazd reprezentacji na Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota do Rauris w Austrii; Wacław Sieradzki w kat. profesjonalistów zostaje Mistrzem Europy. - PBKZ współorganizatorem pikniku kulturalno-rekreacyjnego pn. Złoto dla Zuchwałych w Pawłowicach k. Poznania. 
Lipiec - starszyzny krajowa PBKZ uczestniczy w Paradzie Poszukiwaczy Skarbów Ziemi podczas X Lwóweckiego Lata Agatowego. PBKZ jest współorganizatorem półkolonii parafialnej „Tydzień ze Złotem” oraz festynu na rzecz renowacji kapliczki św. Anny w Sosnówce. Reprezentacja Polski wyjeżdża na Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota do miejscowości Dawson City w Kanadzie, gdzie Bractwo otrzymuje prawo organizacji Mistrzostw Świata w r. 2011 pod warunkiem, że odbędą się one tuż po podobnej imprezie organizowanej w Czechach. - Pomoc w realizacji programu dla TV Polonia Złoto na Weekend. 
Sierpień - Wyjazd na Mistrzostwa Czech do Zlatych Hor. - *Wrzesień- organizacja festynu pn. Szukanie Złota w gminie Dębica (woj. podkarpackie). 
Wrzesień - wyjazd reprezentacji na Mistrzostwa Belgii w Płukaniu Złota do Faymonville. Tadeusz Wasilewicz w kat. profesjonalistów i Bogdan Frąckowiak w kat. amatorów zostali mistrzami Belgii; miejsce 2. w kat. amatorów zajęła Anna Moczulska. 
Październik - wyjazd reprezentacji na Mistrzostwa Szwajcarii do Bolwil. 
Listopad - współorganizacja przyjazdu Węgierskiej Federacji Płukaczy Złota do Złotoryi.

2008. 
• 28-30.03 - Jesienik Klondaik - reprezentacja PBKZ zajmuje 2. miejsce w biegu patrolowym odbywającym się w czeskiej miejscowości Zlate Hory. 
Kwiecień - reprezentacja PBKZ bierze udział w obchodach 766 rocznicy bitwy 
pod Legnicą. Starszyzna Krajowa uczestnicy w obchodach 3. rocznicy śmierci naszego papieża Jana Pawła II.
• 9-10.05 - Bractwo prezentuje się Targach Turystycznych Tourtec w Jeleniej Górze,
największej tego typu imprezie w regionie. Ostatni weekend maja - XV Jubileuszowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Przedstawiciele PBKZ biorą udział w spotkaniu podsumowującym kampanię promocyjną Dolnego Śląska. 
• 28.05 - I Mistrzostwa Przedszkoli w Płukaniu Złota.
Czerwiec - organizacja pokazów płukania w Łąkominie (woj.lubuskie). 
• 14.06 – pokazy płukania w Pawłowicach k. Poznania (Namiestnictwo Wielkopolskie) i 22.06 w gminie Dębica (woj. podkarpackie).
• 4-6.07 - wyjazd reprezentacji na Mistrzostwa Słowacji i Czech do miejscowości Durkovec.
• 19-27.07 - wyjazd na Mistrzostwa Świata do Navelgas w Hiszpanii. Podczas zjazdu Światowej Federacji Konrad Mardyła zostaje członkiem Komisji Regulaminowej.
• 2-3.08 - pokazy płukania złota w Janowie (woj. śląskie). - Współorganizacja festynu w Sosnówce. Dochód jak w poprzednich latach przekazany w całości na renowację kapliczki św. Anny. 
• 09.08 - Puchar Sudetów i Nagroda Namiestnika Wielkopolski. 
• 19.08 - współorganizacja przyjazdu niemieckich nauczycieli w ramach programu Polsko-Niemiecki Dialog Edukacyjny. 
• 21.08 - udział Starszyzny Krajowej w Święcie Ceramiki Bolesławieckiej. 
• 23.08 – reprezentacja PBKZ uczestniczy w zawodach „O złotą panev starosty Zlatych Hor” .
• 03.10 – uroczyste obchody 15-lecia PBKZ, na których podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i zaplanowano dalsze działania Bractwa.
• Grudzień - konwentykiel i uroczysta wigilia w Rynku.

2009
Marzec – „Jesenicky Klondike Zlate Hory” - reprezentacja Polskiego Bractwa Kopaczy Złota bierze udział w morderczym biegu. 
• 31.03 - Polsko-niemiecki dialog edukacyjny. Szkoła płukania złota jako część wkładu własnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w projekt międzynarodowy. 
• 1-3.05 - Otwarcie sezonu płukania złota w rzece Skorze.
15.05-30.09 - kaczawska szkoła płukania złota dla wszystkich zainteresowanych. - Tourtec (Jelenia Góra) targi turystyczne, na których Bractwo promuje Złotoryję i region. Wyjazd na mistrzostwa Szkocji w płukaniu złota. 
• 29-31.05 - XVI Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. 
• Czerwiec - czwarta wizyta w Braciejowej Gm. Dębica, na Podkarpaciu „Płukanie
Złota” szkoła płukania złota i zawody. 
• 24-26.06 - Mistrzostwa Czech i Słowacji w miejscowości Zlate Hory.
• 01.08 - Puchar Sudetów i Nagroda Namiestnika Wielkopolski. 
• 1-2.08 - Święto pstrąga w Janowie (woj. śląskie). *sierpień - Mistrzostwa Świata w Biella (Włochy). 
• 29-30.08 - wyjazd na Mistrzostwa Belgii.
• 12.10 - zamknięcie sezonu na „Złotej Łące” nad Kaczawą. 
• 02.12 - Bractwo współorganizowało z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy 
konferencję naukową p.t. „Złoto Pogórza Kaczawskiego-przeszłość i teraźniejszość.” z cyklu Muzealnych Spotkań Archeologicznych.

2010
• 26.01- spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy w trakcie których prezentowano wystąpienia z konferencji naukowej p.t. „Złoto Pogórza Kaczawskiego-przeszłość i teraźniejszość.” 
• 12.03 - Legnicki Klub Biznesu, podczas uroczystej gali, wręczył delegacji PBKZ wyróżnienie dla najlepszej organizacji pozarządowej w roku 2009. 
• 28.04.-Porozumienia pomiędzy Bractwem a Towarzystwem Przyjaciół Nauk w
Legnicy o współpracy nad projektem badawczym „Złoto i bogactwa naturalne
Pogórza Kaczawskiego”. 
• 30.04-otwarcie sezonu przy kopalni „Aurelia”.
• 27-29.05 – XVII edycja Mistrzostw Polski w Płukaniu złota odbyła się z wielkim hukiem, przyciągając kilkanaście tysięcy widzów. W trakcie zawodów wystąpiła gwiazda Polskiej estrady Maryla Rodowicz.
• 19-20.06 - po raz pierwszy odbyły się Mistrzostwa w Nocnym Płukaniu Złota. Zawody udały się mimo niskiej temperatury i późnej pory. Uczestniczyło w nich wielu zawodników z całej Polski.
• 14.08- Puchar Sudetów i Nagroda Namiestnika Wielkopolski – na dzień przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata do Czech została w Złotoryi zorganizowana ostatnia próba dla zawodników. Przybyło do nas wielu zawodników zmierzających do Złotych Hor. 
• 16-22.08 - Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota - Złote Hory. Były to dla Bractwa ważne zawody, ze względu na organizację w następnym roku mistrzostw świata Złotoryi. Nasi reprezentanci uzyskali bardzo dobry wynik w kategorii drużynowej.
W czwartym kwartale roku zorganizowano w różnych miejscowościach Polski, współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego, cykl spotkań promocyjnych poświęconych Złotoryi i mistrzostwom świata. 
• 24.12 - członkowie Polskiego Bractwa Kopaczy Złota spotkali się w wigilijną noc na 
wspólnym kolędowaniu.

2011
Styczeń - wyjątkowo w tym terminie, z uwagi na wcześniejsze wybory do władz samorządowych, odbył się konwentykiel PBKZ. 
• 02.04 członkowie bractwa rozpoczęli sezon płukania złota na Złotej Łące. 
• W maju PBZK brało udział w głównych uroczystościach obchodów 800-lecia miasta.
Czerwiec - reprezentacja Bractwa udała się do Bielli na odbywające się Mistrzostwa Włoch. Podróż okazała się owocna, ponieważ drużyna powróciła z tytułem wicemistrza Włoch w kategorii juniorów. - PBKZ uczestniczyło w rodzinnym festynie firmy Microsoft w Warszawie. 
Lipiec – po raz kolejny nasza reprezentacja wyruszyła na mistrzostwa do słowackiej miejscowości Zlata Bana. Bractwo zdobyło dwa medale: złotym i brązowym w kategorii amatorów. - W gminie Dębica organizowaliśmy I mistrzostwa Podkarpacia w płukaniu złota.
Sierpień - przygotowania do Mistrzostw Świata w Płukaniu Złota odbywających się w Złotoryi. Prace na Złotej Łące i arenie zawodów przyniosły oczekiwany efekt. 
• 20.08 od rana - rejestracja zawodników na polu namiotowym i na terenie zawodów. 
• 22.08 (poniedziałek) odbyło się oficjalne otwarcie mistrzostw nad złotoryjskim zalewem, poprzedzone uroczystą mszą i barwnym historycznym korowodem ulicami miasta. W przemarszu uczestniczyły reprezentacje wszystkich krajów, biorących udział w zawodach. Od wtorku rana rozpoczęła się rywalizacja zawodników. Wieczorami odbywały się liczne imprezy: zabawy na polu namiotowym dla zawodników, nocne płukanie złota, koncerty, fajerwerki. Zawody zakończono w niedzielę, w tym dniu odbyły się finał zawodów, połączony z dekoracją medalami zawodników. Bractwo zebrało wiele pochwał od uczestników i widzów, którzy byli pod wrażeniem perfekcyjnego przygotowania. Przewodniczący delegacji RPA (organizator Mistrzostw w 2012 r.) stwierdził, że w Złotoryi postawiono organizacyjnie bardzo wysoko poprzeczkę i oni będą musieli wiele zrobić by temu sprostać.
• 25.11 - Bractwo współorganizowało z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy 
konferencję naukową p.t. „Skarby kultury i natury-miedź.”. Spotkanie odbyło się w Legnicy.
• 06.12 – konwentykiel PBKZ.– Rozwijająca się współpraca z TPN w Legnicy znalazła wyraz w zorganizowaniu w Legnicy dwóch naukowych konferencji: „Złoto w mitach baśniach i legendach.” 14.12 i „800 lecie Złotoryi. Procesy lokacyjne w dorzeczu Kaczawy.” z cyklu VI Muzealnych Spotkań Archeologicznych 16.12. 
• 24.12 – jak co roku razem z mieszkańcami wspólne kolędowaliśmy na złotoryjskim Rynku.

2012
• 26.04 Rozpoczęcie sezonu płukania złota na Złotej Łące.
• 26-27.05 - XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota, rozpoczęto Mszą Świętą o godzinie 12.30 w Kościele Narodzenia NMP z udziałem władz miasta, w intencji wszystkich mieszkańców. Następnie utworzono wielobarwny liczny korowód, który przeszedł ulicami miasta. Podczas ceremonii otwarcia w poczet Bractwa został przyjęty o. Łukasz Buksa OFM, za zgodą Kurii Biskupiej w Legnicy, w obecności kapelana PBKZ ks. Stanisława Śmigielskiego został mianowany Kaznodzieją Bractwa.
• 02.06 Impreza plenerowa w Gminie Tarnowo Podgórne (pod poznańskie Lusowo). W rodzinnym festynie "Mama, Tata i Ja" po raz trzeci z rzędu wzięli udział przedstawiciele PBKZ. Obok rozlicznych atrakcji urządziliśmy szkołę płukania oraz rozegraliśmy zawody pomiędzy nowo wyszkolonymi amatorami poszukiwania złota. Udział w nich wzięło około 200 osób.
• 23-24.06 - III Mistrzostwa w nocnym Płukaniu Złota. Bardzo widowiskowe zawody rozgrywane wyłącznie przy świetle pochodni, rozpoczęły się o godzinie 21:00 (po raz pierwszy uczestniczyła kategoria Dzieci). Płukano złoto do 2:00 starując w kategoriach: Dzieci, Junior, Amator, Profesjonaliści, Dwójka Tandemowa, Drużyna 3-osobowa, Złoty Wór i Piwosz. Zawody które już na stałe wpisały się w kalendarz imprez organizowanych przez PBKZ cieszą się coraz większym zainteresowaniem.
• 30.06-1.07 – wyjazd 7 osobowej drużyny na zaproszenie Niemieckiej Federacji na międzynarodowe zawody. 
• 04.08. PBKZ wraz z Namiestnictwem Wielkopolskim wznawia po roku przerwy zawody o Puchar Sudetów i Nagrodę Namiestnictwa Wielkopolski. 
• 16-17.08 RBKZ udała się na Mistrzostwa Czech i Słowacji.
• 15-16.09 Mistrzostwa Holandii w Płukaniu Złota. Brało w niej udział 8 reprezentantów. Kacper Soja zdobywa V-ce mistrzostwo w kategorii Juniorów. 
• Październik 20-osobowa reprezentacja Polski bierze udział w Mistrzostwach Świata w Republice Południowej Afryki. Karolina Mąkowska zostaje Mistrzynią Świata w kategorii Dzieci.
• 30.11 Konwentykiel podsumowujący działania PBKZ w roku 2012.
• 24.12 Zgodnie tradycją 24 grudnia tłumie spotykają się mieszkańcy Złotoryi i ich goście aby wspólnie zakolędować. Dokładnie o godzinie 23-ej z przed Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wyruszył orszak z Orkiestrą Górniczą na czele zaraz za nimi Złotoryjscy Harcerze, Władze Miasta, Złotoryjskie Towarzystw Tradycji Górniczych i oczywiście Bractwo.

2013
• 28.01 „ONET szuka złota” - Jedno z największych mediów internetowych w Polsce przygotowało reportaż o PBKZ. „Złoty temat” przez 2 dni znajdował się na głównej stronie. 
• 11.05 Tradycyjnie wszyscy sympatycy i członkowie Bractwa spotykają się na złotej łące w pierwszy weekend majowym, niestety w tym roku z powodu nie sprzyjającej pogody Starszyzna musiała przesunąć rozpoczęcie o tydzień.
• 1.06 XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Bractwo mianowało Janusza Ćwiertnię na stanowisko Mincerza PBKZ. Przez cały dzień w sobotę (1.06) Janusz „mincerz z Opola” bił prawdziwe złote monety. Z ok 2-3 gram przyniesionego przez płukaczy naturalnego złota wybijano złotą monetę - pamiątkę na całe życie. Dodatkowo ze złota wydobytego z okolic Złotoryi wybito 5 okolicznościowych monet, które w grudniu wręczono pięciu osobom, założycielom PBKZ.
• 22.06 IV Mistrzostwa w Nocnym Płukaniu Złota. Te bardzo widowiskowe zawody były imprezą towarzyszącą, przy odbywającego się corocznie „Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów”.
• 30.06 Diecezjalna Pielgrzymka Służb Mundurowych do Legnickiego Pola. W sanktuarium p.w. św. Jadwigi stawili się przedstawiciele: strażaków, policjantów, wojskowych, pracowników służby więziennej, straży granicznej, kolejarzy, leśników, myśliwych, PBKZ i bractw rycerskich. Uczestników pielgrzymki przywitał na terenie Muzeum Bitwy Legnickiej, proboszcz parafii ks. Włodzimierz Gucwa, wspominając historię bitwy z Tatarami w 1241 roku.
• 14.07 Wzorem lat ubiegłych specjalnie zaproszeni członkowie PBKZ przeprowadzili szkółkę i zawody w płukaniu złota na czas. Każdy uczestnik po przejściu szkolenia otrzymał pamiątkowy „Certyfikat Płukacza Złota”, który uprawniał go do udziału w późniejszych zawodach.
• 19-21.07 Mistrzostwa Czech i Słowacji w Płukaniu Złota w Tuźinie.
• 12.08 Przedstawiciele miasta Złotoryja byli gośćmi, podczas pokazu slajdów „Złotoryja – Stolica Polskiego Złota” w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami. W części praktycznej Bractwo prowadziło prezentacje i warsztaty z zakresu nauki płukania złota. Każdy uczestnik mógł spróbować swoich sił i wypłukać złoto.
• 19-25.08 Reprezentacja Polski bierze udział w Mistrzostwa Świata które odbyły się w dniach 19-25 sierpnia w miejscowości Biella we Włoszech.
• 07.09 Kolejna edycja Pucharu Sudetów i Nagrody Namiestnika Wielkopolski
• 29.11 Konwentykiel – Spotkanie podsumowujące nie tylko ostatni rok działalności Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, ale również 20 lat istnienia stowarzyszenia. Pięć osób – założycieli stowarzyszenia, którzy działają w nim nieprzerwanie przez 20 lat otrzymuje pamiątkowe monety wybite w maju ze złotoryjskiego złota.

2014
• 15.02 ,,Jesenicky Klondike", organizowany rokrocznie przez naszych przyjaciół w czeskich Zlatych Horach. Jest to marsz na orientację dodatkowymi zadaniami. 
• 10.05 Tradycyjnie na Złotej Łące oficjalnie otwarliśmy sezon. Grupa ponad 30 płukaczy rozegrała zawody o Nagrodę Wielkiego Mistrza. Zwycięzcą został Konrad Mardyła.
• 23.05 PBKZ brało w udział w największym w Polsce ,,Dniu Przedszkolaka”, odbywającym się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy dzieci. Przez cały dzień, wraz z 5-osobową ekipą, przeprowadziliśmy szkółkę płukania dla ponad 600 uczestników.
• 29.05 I Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnością w Płukaniu Złota –organizowane z Fundacją „ANIMUS”. Celem zawodów była chęć dzielenia się z osobami niepełnosprawnymi radością ze wspólnego płukania złota.
• 30.05 XXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota
• 14.06 Mistrzostwa w Płukaniu Nocnym
• 13.07 ,, VIII Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota”. 
• Początek sierpnia, PBKZ po raz pierwszy zorganizowaliśmy szkółkę płukania złota na słynnym „Przystanku Woodstock” prowadzonym przez Fundację Jurka Owsiaka. Nasza 2-osobowa delegacja wraz z panią Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking rozbiła swoje obozowisko we „Wiosce Alpinistycznej” i przez 3 dni zachęcała wielu uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez naukę marszu z kijkami i przede wszystkim, do zapoznania się z technikami płukania złota.
• 11-17.08 Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota – Kopparberg (Szwecja). Przez 6 dni zawodnicy walczyli w pocie czoła o jak najlepsze lokaty. Nasza reprezentacja osiąga bardzo dobre wyniki. Kacper Soja zostaje wicemistrzem świata w kategorii juniorów, a Kinga Wyrazik zdobywa brązowy medal.
• 06.09 Zawody o Puchar Sudetów połączone z Nagrodą Namiestnika Wielkopolski. Nad Złotoryjskim zalewem. Po ukończeniu wszystkich konkurencji, osoby stające na podium w którejkolwiek kategorii, otrzymują przepustkę do udziału w wielkim finale, gdzie zawodnicy toczą zmagania o Miskę Przechodnią. W kategorii najlepszych z najlepszych, wygrała bezkonkurencyjna tego dnia Kinga Wyrazik, która po raz drugi otrzymała to cenne trofeum.
• 24.12 Wigilia w Rynku.
2015
• 14.03 Zimowe Mistrzostwa w Płukaniu Złota Karpacz – Śnieżka. Szkółka płukania dla uczestników, oraz blisko godzinny wykład o PBKZ, jego historii, mistrzostwach i działalności Bractwa. Pogoda tego dnia nie była już tak łaskawa. Pomimo bardzo silnych porywów wiatru, ok. 130 km/h. oraz śnieżycy, frekwencja nie zawiodła. W dwóch konkurencjach zmierzyło się 16 osób. Niestety na większą liczbę uczestników nie pozwoliła zamarzająca woda w płuczniach. Wśród kobiet bezkonkurencyjną okazała się Hanna Machura Powęzka. Wśród mężczyzn zwyciężył Wojtek Malinieck
• 28.03 Klondike 2015. Jak co roku, liczna reprezentacja Bractwa zmierzyła swoje siły w Marszu Patrolowym, połączonym z płukaniem Złota.
• 25.04 Sezon płukania złota został otwarty. Tradycyjnie już, na Złotej Łące spotkało się, ok. 40 osób, aby w Turnieju Płukaczy o Nagrodę Wielkiego Mistrza, którą zdobyła Justyna Mardyła.
• 16.05 na terenie kampusu A, Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się II Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota. Do rywalizacji stanęli studenci, pracownicy, ich dzieci i zaproszeni goście – łącznie ponad 160 zawodników.
• 29.05 II edycja Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota dla osób z niepełnosprawnością organizowanych wspólnie z Fundacją ,,ANIMUS”.
• XXII Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Zawody po raz pierwszy odbyły się poza terenem imprezy związanej z dniami Złotoryi, ze względu na coraz większy udział zawodników z kraju i z zagranicy.
• 03.07 Pod Złotoryjskim Muzeum Złota odbyła się szkółka płukania złota, w której udział wzięły wolontariuszki z Międzynarodowej Organizacji Studenckiej ,,AIESEC”. Organizacja ,,AIESEC” działająca na świecie od 1948 r. (w Polsce od 1971 r.) jest pozarządową organizacją typu non-profit, jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich.
• 17.07 Bractwo wyruszyło na Mistrzostwa Czech i Słowacji w Płukaniu Złota, które odbyły się na Słowacji w miejscowości Zlatá Baňa.
• 04-09.08 Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota w Nawilgasz (Hiszpania). W zawodach uczestniczyła skromna 5-cio osobowa reprezentacja Polski.
• 11-25.08 Polskie Bractwo Kopaczy Złota brało udział w projekcie edukacyjnym skierowanym do najmłodszych mieszkańców Świdnicy. Przeprowadzono pokazowe zajęcia z poszukiwania złota i zawody.
• 22.08 "Złota Polska Wyprawa" na zawody o „Złotą Miskę Starosty Złote Hory”. Jeden z najbardziej udanych startów Polaków w zawodach poza granicami naszego kraju. Przywieźliśmy 5 złotych, 1 srebrny i 2 brązowe medale.
• 19.09 Puchar Sudetów i Nagroda Namiestnika Wielkopolski 2015. W tym roku zwyciężyła Anna Świerk. 
• 21.11 Konwentykiel 2015. Święto Polskiego Bractwa Kopaczy Złota, podczas którego podsumowujemy działalność, składamy podziękowania sponsorom i członkom stowarzyszenia za wkład w jego działalność.
• 24.12 Złota Wigilia w Rynku.
2016
• 30.04 Poszukiwania złota w okolicznych rzekach. Co roku odwiedzamy znane nam miejsca w okolicznych rzekach, gdzie do dziś można znaleźć całkiem spore drobiny złotego kruszcu. 
• 07.05 Otwarcie sezonu. Najlepszy w płukaniu złota okazał się Bartłomiej Pich, który w finale pokonał Konrada Mardyłę i Tomasza Tyca.
• 21-22.05 Na kampusie A, Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się trzecia edycja zawodów w płukaniu złota, mająca na celu propagowanie, dyscypliny nie tak dobrze znanej w innych częściach Polski. 
• 27-29.05 XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Z roku na rok przybywa zawodników przyjeżdżających z całego świata na mistrzostwa. W tym roku zarejestrowano ponad 200 uczestników.
• 10-12.06 Reprezentanci naszego Bractwa wzięli udział w Mistrzostwach Niemiec w Goldkronach. Zawody tym razem, po raz pierwszy odbyły się w centrum średniowiecznego niemieckiego wydobycia złota w okolicy malowniczej góry Goldberg. 
• 18.06 Nad Zalewem Złotoryjskim odbyły się I Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków. W płukaniu wzięli udział diabetycy ze śląska z Oddziału Wojewódzkiego w Dąbrowie Górniczej oraz diabetycy z Oddziału Rejonowego w Bielsku Białej, ze Szczyrku i złotoryjscy diabetycy
• 07.08 Złotniki na Podkarpaciu, to miejscowość gdzie kiedyś wykonywano wiele wyrobów jubilerskich ze złota. Władze tej miejscowości nawiązując do historii zorganizowały festyn pod nazwą „Czy w Złotnikach jest Złoto”. PBKZ przeprowadzało pokazy płukania wraz z prelekcją odnośnie występowania tego kruszcu na terenach Polski.
• 24-25.09 Puchar Sudetów i Nagroda Namiestnika Wielkopolski. Również te zawody zyskują międzynarodową obsadę a coraz większa liczba zawodników zmusza organizatorów do rozłożenia zawodów na dwa dni.
• 13-20.09 Mistrzostwa Świata w Kalifornii. Polska reprezentacja liczyła 15 osób. To jedna z najdalszych wypraw Bractwa do krainy, gdzie panowała „gorączka złota”.
• 02.12 Konwentykiel
• 24.12 Złota Wigilia w Rynku

2017 
• 24.02 Uczestnicy obozu koszykarskiego z Warszawy i Wrocławia zorganizowanym w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Złotoryi brali udział, w pierwszej tego roku, szkółce płukania złota.
• 04.04 Już po raz 15-ty odbyły się coroczne plenerowo-traperskie zawody u naszych południowych sąsiadów pn. „Jesenicki Klondike”. W 14 drużynowej stawce nie zabrakło polskich zespołów: trzy z Zielonej Góry, po dwie ze Złotoryi, Legnicy i Będzina oraz jedna z Poznania
• 29.04 Otwarcie sezonu 2017. W przepięknym otoczeniu kopalni złota „Aurelia” spotkali się członkowie Bractwa wraz rodzinami. W zaciętej rywalizacji w finale, Bartłomiej Pich wygrał z Grzegorzem Wiśniewskim, trzecie miejsce zdobył Jarosław Dutkiewicz
• 26.05 XXIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Bractwo prezentowało nowy elektroniczny system pomiaru czasu. Zarząd Światowej Federacji Płukaczy Złota (World Goldpanning Asotiaton) obecny podczas mistrzostw z uznaniem ocenił organizację zawodów. W czasie mistrzostw PBKZ pokazało również nową konstrukcję miski do płukania sportowego, która szybko zyskała uznanie wśród krajowych i zagranicznych uczestników.
• 17.06 II Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków. Diabetycy to kolejna grupa, która cyklicznie organizuje swoje spotkania w Złotoryi, rozpowszechniając miejscową tradycję płukania złota.
• 01.07 Bractwo uczestniczy w Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii w Rauris. 
• 09.07 Po raz jedenasty, Bractwo gościło w Gumniskach – Gmina Dębica organizując Mistrzostwa Podkarpacia w Płukaniu Złota.
• 07-12.08 Mistrzostwa Świata 2017 w Moffat (Szkocja). Uczestniczyła w nich dwunastoosobowa reprezentacja Polski.
• 28.08 II Rajd Zlot Pojazdów Zabytkowych w Chojnowie. Jedną z konkurencji tego zlotu były zawody w płukaniu złota. Ponad 70 załóg zgłosiło się do tej rywalizacji.
• 02-03.09 Puchar Sudetów i Nagroda Namiestnika Wielkopolski – 2017. Podczas zawodów ustanowiony został rekord świata w płukaniu złota. Dariusz Michalski w zaledwie 34 s. wypłukał miską tradycyjną (stożek) komplet drobin złota (7 szt.)
• 23.11 W Złotoryi, Stolicy Polskiego Złota, na zaproszenie burmistrza Roberta Pawłowskiego gościliśmy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudę. W czasie uroczystości Prezydent spotkał się z członkami Polskiego Bractwa Kopaczy Złota i otrzymał pamiątkowy Certyfikat Kopacza Złota, złotoryjską miskę do płukania złota oraz samorodek złota. 
• 24.11 Polskie Bractwo Kopaczy Złota otrzymało podczas prezentacji 38 tomu „Szkiców Legnickich” nagrodę-wyróżnienie „Rudolphina” fundowaną przez Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy za organizację wspólnych przedsięwzięć, promujących naszą małą ojczyznę. 
• 02.12 Konwentykiel Polskiego Bractwa Kopaczy Złota. 
• 24.12 Złota Wigilia w Rynku.

2018 
• 05.05 Otwarcie sezonu przy kopalni złota Aurelia. Członkowie Bractwa oprócz tradycyjnych zawodów, w których zwyciężył Przemysław Michalski omówili plany na jubileuszowy 25 rok działalności stowarzyszenia.
• 24.05 I Mistrzostwa Szkół Podstawowych. W przeddzień Mistrzostw Polski Bractwo organizuje I mistrzostwa Szkół Podstawowych, w których dla najlepszych nagrodą jest wyjazd na Mistrzostwa Świata w Słowacji
• 25.05 V Mistrzostwa Polski osób z Niepełnosprawnością. W tych jubileuszowych mistrzostwach organizowanych wspólnie z fundacją „ANIMUS” bierze udział 60 zawodników. 
• 25.05 Z inicjatywy Polskiego Bractwa Kopaczy Złota zostaje otwarta Aleja Złotych Ludzi. Aleja znajduje się w dolnej części Rynku, na deptaku przy Skwerze Siedmiu Mieszczan i fontannie Górników. Tworzą ją patery z mosiądzu z nazwiskami osób, które przyczyniły się do tego, że o Złotoryi mówi się nie tylko lokalnie, ale też w Polsce i na świecie. Każda jest umieszczona w płycie granitowej chodnika. Obok stoi tablica informacyjna z krótkim opisem tych, którzy znaleźli swoje miejsce w Alei. Pierwsze dwie osoby to prof. Andrzej Grodzicki i Herbert Helmrich. Profesor był w piątek w Złotoryi, brał udział w odsłonięciu swojej tablicy pamiątkowej. To wybitny geolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, który w swoich badaniach, prowadzonych od 1956 r. m.in. także w Złotoryi, skupił się na występowaniu złota i kamieni szlachetnych w skałach na terenie Dolnego Śląska. Był jednym z inicjatorów zorganizowania w naszym mieście pierwszych mistrzostw Polski w płukaniu złota. Jest członkiem honorowym Polskiego Bractwa Kopaczy Złota. Profesor podczas otwarcia Alei wygłosił krótkie przemówienie i popisał się znakomitą wiedzą historyczną na temat naszego miasta. Herbert Helmrich to z kolei poseł do Bundestagu i wieloletni prezes Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, potomek jednego z siedmiu mieszczan ocalałych z XVI-wiecznej zarazy. Wspierał finansowo ważne dla miasta przedsięwzięcia: budowę „pałacyku” nad zalewem, remont dachu nad Bacalarusem, schronisko młodzieżowe czy ogólniak, a także wiele publikacji historycznych o Złotoryi. Był honorowym członkiem PBKZ, Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej oraz honorowym obywatelem miasta Złotoryi. Zmarł w grudniu 2017 r. podczas otwarcia Alei była jego żona Waltrau oraz syn Lutz.
• 25-27.05 XXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Mistrzostwa gromadzą rekordową liczbę zawodników z 15 krajów. Perfekcyjna organizacja i wspaniała atmosfera sprawia, że Złotoryja stała się wyjątkowym miejscem dla płukaczy, do którego chętnie wracają. Już drugi raz z rzędu odbył się zjazd Zarządu World Goldpanning Asotiation podczas mistrzostw. Na mistrzostwa przybyli przedstawiciele Bułgarii, którzy przy wsparciu Bractwa starają się wstąpić do WGA. 
• 05-12.08 Mistrzostwa Świata 2018 Hodrusa Hamre (Słowacja). W mistrzostwa wykorzystano wypożyczony przez PBKZ sprzęt do pomiaru czasu. Bardzo młoda reprezentacja Polski licząca 50 osób, w której było dużo dzieci i młodzieży, doskonale promowała Polskę i Złotoryję. Z mistrzostw przywieźliśmy szereg medali.

Przez 25 lat PBKZ promowało swoją małą ojczyznę, uczestnicząc w wielu masowych imprezach (targi, festyny, dniach miast, itp.) na terenie całego kraju, rozpowszechniając ideę płukania złota. W tym celu odtworzyliśmy sposób płukania złota przez średniowiecznych gwarków. Podczas prezentacji zapraszamy do udziału widzów, aby każdy chętny mógł spróbować swoich sił.
Program Bractwa popularyzuje opowieści i legend związanych z wydobyciem złota, prezentacje różne sposoby płukania złota i odtwarza zabawy i tańce gwarków w średniowiecznych strojach. Organizując zawody w płukaniu złota, adresujemy je do różnych środowisk, troszcząc się o ich odpowiednią oprawę. Wielokrotnie sam Wielki Mistrz PBKZ w tradycyjnym stroju wręcza uczestnikom dyplomy, okazjonalne pamiątki, miski do płukania złota i złoty piasek.
Od wiosny do jesieni, wszystkim pragnącym nauczyć się sztuki wypłukiwania złota, oferujemy uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Sudecką Szkołę Płukania Złota. Tu pod okiem wytrawnego instruktora-poszukiwacza złota, przechodzi się szkolenie, poznaje tajniki poszukiwania i płukania złota. Po zakończeniu kursu, każdy uczestnik otrzymuje z rąk Wielkiego Mistrza imienny certyfikat płukacza złota oraz fiolkę z własnoręcznie wypłukanym kruszcem.

15-16 września to dwudniowe zawody w płukaniu złota oraganizowane przez PBKZ nad Złotoryjskim Zalewem..

Sobota , pierwszy dzień to zawody o Puchar Sudetów .
Do Złotoryi przyjechali płukacze złota z Niemiec, Słowacji , Walii , Anglii, Szwecji i oczywiście zawodnicy z Polski. W kilku konkurencjach wystartowało prawie 100 zawodników.
Zwycięzcy poszczególnych kategoriach :
Dzieci :
Soja Michał – 1:05,40 min.
Gallas Bartosz – 3:05,46 
Kaczmarek Miłosz – 4:09,72

Juniorzy :
Michalska Zuzanna – 1:10,38 min
Soja Michał – 1:11,46 
Gallas Bartosz – 1:35,04

Miska Tradycyjna :
Mąkowski Norbert – 3:13,20 min.
Pau Andrea (DE) – 3:39,84
Stuetzinger Hans (DE) – 5:04,26

Profesjonalistki :
Wyrazik Kinga – 1:19,56 min
Santos Prause Alessandra (DE) – 1:19,98
Trębicka Weronika – 1:45,06

Profesjonaliści :
Mellhorn Dirk (DE) – 1:03,30 min.
Michalski Przemysław – 1:13,56 
Prause Reinhard (DE) – 1:19,74

W finale o Puchar Namiestnika Dolnośląskiego rozegranego systemem pucharowym KO wygrała Maria Wasilewicz , która w finale pokonała Alessandrę Santos Prause z Niemiec. W tej konkurencji brało udział 42 zawodników.

Niedziela,  dugi dzień zawodów w płukaniu złota.
Walczyliśmy o Nagrodę Namiestnika Wielkopolski PBKZ.
Medaliści w poszczególnych kategoriach.
Dzieci :
1. Soja Michał – 0:45,96 min.
2. Gallas Bartosz – 2:00,78
3. Węglasz Andrzej – 2:04,02
Juniorzy :
1. Michalska Zuzanna – 1:05,22 min.
2. Ciemała Emilia – 1:10,32
3. Palacz Amelia – 1:18,72
Miska Tradycyjna :
1. Michalski Przemysław – 2:36,36 min
2. Świerk Anna – 2:50,10
3. Pau Andrea (DE) – 3:50,46
Profesjonalistki :
1. Santos Prause Alessandra (DE) – 1:15,18 min.
2. Wyrazik Kinga – 1:20,82
3. Thurkettle Daisy (UK) – 1:46,80
Profesjonaliści :
1. Wasilewicz Jan – 2:25,68 ( 12 grudek)
2. Dabrowski Mateusz – 4:05,64 ( 12 grudek)
3. Herba Zdzisław – 1:35,10 ( 11 grudek)


Miskę Przechodnią Pucharu Sudetów w tym roku zdobyła Kinga Wyrazik.
Dodatkową konkurencję dla organizatorów pucharów (rozegraną po raz pierwszy) wygrał Norbert Mąkowski.

Sędzią Głównym zawodów był Tadeusz Wasilewicz.

Na zakończenie zawodów odbyła się ceremonia dekoracji zwycięzców Pucharu Sudetów i Nagrody Namiestnika Wielkopolski.

Serdecznie dziękujemy wszystkich zawodnikom za sportową rywalizację a co najważniejsze za wspaniałą atmosferę i zabawę.
Szczególnie dziękujemy dzieciom i młodzieży które tak licznie wzięła udział w naszych zawodach. 
Dziękujemy Członkom Bractwa oraz naszym sympatykom za pomoc w organizacji zawodów.
Dziękujemy również złotoryjskim instytucjom które wsparły organizacyjne nasze mistrzostwa (UM, RPK, Hala "Tęcza", ZOKiR).
Do zobaczenia za rok.

 

https://www.youtube.com/watch?v=chU3_NxQ-W0&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=SWQYzcZ6BpU&feature=share

Zlate Hory ( Góry Złote) w Czechach zostały zdobyte przez ekipę z Polski stylem alpejskim.

Mamy 8 medali.

Byliśmy licznie widoczni we wszystkich finałowych konkurencjach.

Po raz pierwszy rozegrany został Memoriał Ladi Stoury Kolbady.

W ramach tego memoriału rozegrano dwie konkurencje . Indywidualną na misce tradycyjnej Batea oraz drużyn dwuosobowych ( miska Batea + miska dowolna).

Zwycięzcą Memoriału w misce tradycyjnej został Tadeusz a trzecie miejsce zajął Przemek . Złoty medal w kategorii Drużyn Dwuosobowych zajęła drużyna Zabka I w składzie Zuzia z Polski oraz Renata ze Słowacji.

W zawodach otwartych w kategorii Dzieci zwyciężył Michał , który również zdobył brązowy medal w kategorii Juniorów.

W kategorii Profesjonalistów srebrny medal wywalczył Zdzisław Pokrywka

Drużyna pod nazwą Złotoryja w składzie Wiktoria, Michał i Zdzisław Pokrywka zdobyła złoty medal w kategorii Drużyn Trzyosobowych.

Na sam koniec zawodów wszyscy medaliści wystartowali w rundzie finałowej , gdzie zwycięzca mógł na rok cieszyć się Złotą Miską Starosty Zlatych Hor. Zuzia już prawie dotykała tej miski ale ….. uciekła jej i różnicą paru sekund wywalczyła drugą pozycje i srebrny medal. Gratulujemy. Dziękujemy ekipie z Polski za tak liczny udział i zapraszamy za r

 

wszyscy

 

Wielka przygoda i wspaniały dosłownie gorący tydzień na Mistrzostwach Świata w Płukaniu Złota 2018 w Słowacji w dniach 6-11 sierpnia przechodzi do historii.

Trzeba przyznać, że organizatorzy ze Słowacji spisali się idealnie. Pomimo afrykańskich upałów, zawody te przebiegały bez żadnych poważnych kłopotów. Wszystkie konkurencje przy około 400 zarejestrowanych zawodników , przebiegały terminowo i bez powtórek. Uczestniczyłem w wielu MŚ, ale te przejdą do historii jako jedne z najlepszych, perfekcyjnie zorganizowanych. Trzeba głośno pogratulować za organizację Mistrzostw w Hodruśa Hamre Federacji Słowackiej. Zaangażowanie wszystkich wolontariuszy było bardzo duże – zaimponowała nam liczba zaangażowanych osób. Błędów praktycznie nie było a i budowana atmosfera wielkiej złotej rodziny, po prostu doskonała. Trzeba przyznać, że gospodarzom pomógł też nasz pożyczony system liczenia czasu.

Zawody rozegrano pomiędzy reprezentantami 22 krajów co przy upalnej pogodzie , było nie lada wyzwaniem, ale piękne okoliczności Resortu SALAMANDRA przy starych kopalniach w Hodruśa Hamre nieopadal Bańskiej Stiavnicy, spowodowały że czas ten upłynął w sympatycznej sportowej atmosferze. Szczególnie cieszyły nawiązywane nowe relacje naszej młodzieży z płukaczami z różnych dalekich krajów – z południowej Afryki, Kanady, Wlk. Brytanii, Niemiec, Holandii etc.

Na szczęście na terenie tych zawodów przy pięknym kurorcie SALAMANDRA, istnieje niezwykłe powyrobiskowe sztuczne piękne jeziorko – miejsce odreagowania posłonecznego w przerwach między zawodami.  Skwapliwie z tego korzystaliśmy.

Zawodniczo nasza kadra prezentowała się okazale. Wprowadziliśmy z naszej prawie 40 osobowej grupy zawodników do każdego finału. Bardzo cieszą wyniki naszych dzieci i juniorów ( Michał i Bartek złoto i srebro w dzieciach oraz Zuzia i Michał srebro i brąz w juniorach). Mieliśmy też brąz Damiana w Amatorach i w konkurencji "gorączka Złota" złoto i srebro Agresta i Tadzia. W innych konkurencjach też mieliśmy niezłe wyniki (Tadziu 6 - ty w profi man a Agnieszka 12 - ta w profi women a także nasza piątka POZNAŃ 5-ta w finale). W tej ostatniej konkurencji wystąpiliśmy w tym samym składzie co srebrna „piątka” w Szkocji. Wynik był przy tej samej ilości grudek złota (19) o 43 sekundy lepszy niż w Moffat, ale tym razem dało to 5-te miejsce. W Słowacji była jednak większa konkurencja. Przy kilkudziesięciu grupach i kilkuset zawodników, jest to i tak niezłymi wynikami.  Te zawody też z pewnością przejdą do historii pod względem zajmowanych tak nie lubianych 16-tych miejsc (pierwsze niegwarantujące przejścia do kolejnej rundy) – takich przypadków na tych zawodach mieliśmy aż sześć !!! …taki pech.

Byliśmy widoczni - przede wszystkim dzięki naszej młodzieży, która przy zaangażowaniu PBKZ (a tak naprawdę imiennie Zdzisława Herby) , dotarła na MŚ w ramach prekwalifikacji na MP dla złotoryjskich uczniów. Cieszy zaangażowanie władz Złotoryi i oby ta idea trwała dalej bo widać spore zaangażowanie dzieciaków i młodzieży. Mam nadzieję, że współpraca władz Miasta i PBKZ będzie trwała dalej.
Wielkie dzięki za włożoną pracę Zdzisławowi Herbie i wszystkim którzy sponsorsko do tego się przyczynili.

Odbyło się też posiedzenie Zarządu WGA w ramach którego dokonano wyboru nowego Prezydenta Sanjay Singh z RPA i skarbniczki Danieli Mućkowej ze Słowacji. Gratulujemy.
Podziękowania należą się dotychczasowemu Prezydentowi Arturo Ramelli i skarbniczce Eija Orava.
Mieliśmy też polski wątek na posiedzeniu WGA, gdyż jako nasza federacja aplikowaliśmy na stanowisko viceprezydenta (J.D.). Ostatecznie dalej funkcje tę będzie pełnił Jiri Dunovsky, ale zostaliśmy mocno zauważeni i dzięki różnorakim naszym staraniom i działaniom, będziemy zapraszani do różnych komisji i prac w ramach niestałego członkostwa Zarządu.
Bardzo chwalono nasze inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży, co nowy prezydent chciałby kontynuować w szerszym zakresie.

Zdołaliśmy jeszcze być w kopalni rud gdzie wydobywano tez złoto i lokalnym świetnie utrzymanym muzeum jak również zwiedzić nieodległą piękną i starą Banską Stiavnicę.

Ostatecznie zawody należy traktować za udane dla naszej kadry, a najszybciej poprawianie wyników jest możliwe już choćby na zawodach w Złotych Horach 25.08 albo u nas w Złotoryi 15/16 .09... Jednym z efektów zawartych kontaktów są deklaracje przyjazdu na nasze wrześniowe zawody nie tylko już stałych ekip ze Słowacji i Czech oraz Niemiec , ale nawet ekipy z Wlk. Brytanii.

W czasie jednego z wieczorów zaprezentowała się ekipa gospodarzy kolejnych MŚ. Finowie poczęstowali nas mięsem z renifera i ich tradycyjnym piwem.

No to do zobaczenia na MŚ w TANKAVAARA w Finlandii już za rok.

Jarek Dudkiewicz
Poznań ....k. Złotoryi

15.08.2018